Εταιρικές Ανακοινώσεις

Eτος 2021
08.11.2021 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 29.11.2021
30.10.2021 Πρακτικό Γ.Σ. 30.10.2021
27.10.2021 Ανακοίνωση περί αναβολής γενικής συνέλευσης 30.10.2021
21.10.2021 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 30.10.2021
31.08.2021 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 10.9.2021
26.04.2021 Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020
Eτος 2020
31.08.2020 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 10.9.2020
19.06.2020 Οικονομική Έκθεση χρήσης 2019
Eτος 2019
05.08.2019 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 6.9.2019
19.04.2019 Οικονομική Έκθεση χρήσης 2018
Eτος 2018
07.09.2018 Αποφάσεις Γ.Σ. 07/09/2018
27.08.2018 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 7.9.2018
30.06.2018 Οικονομική Έκθεση χρήσης 2017
Eτος 2017
20.07.2017 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 29.08.2017
30.06.2017 Οικονομική Έκθεση χρήσης 2016
Ετος 2016
28.03.2016 Οικονομική Έκθεση χρήσης 2015
28.03.2016 Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες 12/2015
Ετος 2015
23.03.2015 Οικονομική Έκθεση χρήσης 2014
23.03.2015 Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες 12/2014
Ετος 2014
31.03.2014 Οικονομική Έκθεση χρήσης 2013
31.03.2014 Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες 12/2013