Εταιρικές Ανακοινώσεις

Eτος 2022
23.02.2022Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης 14.3.2022
Eτος 2021
10.12.2021Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης 21.12.2021
03.12.2021Πρακτικό Γ.Σ. 29.11.2021
08.11.2021Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 29.11.2021
30.10.2021Πρακτικό Γ.Σ. 30.10.2021
27.10.2021Ανακοίνωση περί αναβολής γενικής συνέλευσης 30.10.2021
21.10.2021Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 30.10.2021
31.08.2021Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 10.9.2021
26.04.2021Οικονομική Έκθεση χρήσης 2020
Eτος 2020
31.08.2020Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 10.9.2020
19.06.2020Οικονομική Έκθεση χρήσης 2019
Eτος 2019
05.08.2019Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 6.9.2019
19.04.2019Οικονομική Έκθεση χρήσης 2018
Eτος 2018
07.09.2018Αποφάσεις Γ.Σ. 07/09/2018
27.08.2018Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 7.9.2018
30.06.2018Οικονομική Έκθεση χρήσης 2017
Eτος 2017
20.07.2017Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 29.08.2017
30.06.2017Οικονομική Έκθεση χρήσης 2016
Ετος 2016
28.03.2016Οικονομική Έκθεση χρήσης 2015
28.03.2016Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες 12/2015
Ετος 2015
23.03.2015Οικονομική Έκθεση χρήσης 2014
23.03.2015Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες 12/2014
Ετος 2014
31.03.2014Οικονομική Έκθεση χρήσης 2013
31.03.2014Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες 12/2013